יום שני 20 מאי 2024   כניסה למערכת
עדכוני חירום ממטה משרד החינוך
 
שיגרה
 
 חדשות משרד החינוך
 הודעות משוב
 תקנון בית הספר

"אם הילד היה  יכול לנסח את הדיברות שלו היה קובע שלט ובו כתוב:

אל תעניק לי, תוציא ממני.

אל תענה לי, תציב לי שאלות.

אל תקל עליי, תכביד באתגרים.

אל תרגיע, תגרה את סקרנותי.

אל תפתור לי, תאפשר לי להתלבט".

(יעקב פרנקל, מעיין מתגבר ושמו אדם)

בית הספר הציב לו כמטרה להעלות את תחושת המוגנות והשייכות וליצור אקלים בית ספרי מיטבי.התקנון הוא אוגדן כללים וחוקים המגדירים התנהגות ונורמות שעל פיהם מתנהלים חיי בית הספר. תקנון זה מבוסס על הוראות והנחיות משרד החינוך וכן על התקנון העירוני ומחייב את כל באי ביה"ס.

 

התקנון הוא מסמך המגדיר ומתאר את ההתנהגויות המצופות מכל באי בית הספר: תלמידים, מורים, אנשי צוות והורים. התקנון מבטא את התרבות הארגונית בבית הספר ואת התפיסה החינוכית המאפיינת את המעשה החינוכי. מנוסחים בו כללים וחוקים המגנים על הפרט ומשרתים את הכלל בעזרת הגדרת ההתנהגויות הראויות בחברה מתוקנת. מסמך זה ישמש את  קהילת מקיף ה "דרכא" בכך שיציג את הגבולות ואת דרכי התגובה במקרים של הפרתם.

 

ראוי להדגיש, כי יש להבחין בין תקנון המציג את החוקים ואת הכללים במישור ההתנהגות והלמידה לבין מידע המכיל נהלים במישור ההוראה והלמידה, אשר נוסחו ופורסמו במידעון.

כמנהלת בית הספר אני מצפה לאכיפה מדוקדקת של החוקים ושל הכללים. המדיניות המוצהרת בתקנון תבוא לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית בבית הספר תוך שאיפה להשגת היעד: יצירת שגרה איכותית המאופיינת באווירה לימודית המניבה תחושת שייכות ומוגנות.

" תן לי את האומץ לראות,את הכוח לרצות ואת הרצון לבצע." (ברל כצנלסון)

לו יהי!

* התקנון כתוב בלשון זכר, אולם הוא מכוון לבנים ולבנות.

כללי התנהגות

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית

1.עמידה בזמנים ונוכחות

מטעמי בטיחות וביטחון  , מומלץ להגיע  לביה"ס לא לפני השעה 7:45 - שעת תחילת תורנות המורים.

- יש להגיע לביה"ס בזמן.

- יש להקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

- תלמידים לא ישוחררו במהלך יום הלימודים ללא ליווי ההורים או מלווה  מוכר מאושר מטעמם בכתב. (מעל גיל 18).

- היעדרויות מביה"ס ליום אחד מחייבות אישור מההורים ומעל שלושה ימים - אישור רפואי.

- היעדרויות במהלך שנה"ל לחו"ל או לנופש בארץ – לא מאושרת ע"י המערכת ובאחריות ההורים.

1.  רישום האיחור וההיעדרות במשו"ב

2.  שיחת בירור עם מחנכת הכיתה

3.  יידוע ההורים

4.  תיעוד התהליך בתיק מעקב במשו"ב

1.  רישום האיחור והיעדרות

2.  שיחת בירור

3. הגעה לחדר "מטלת בוקר" בשעה 7:30

4.במקרה של איחורים והיעדרויות  חוזרים יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה והיועצת לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים

5.  תיעוד התהליך

1.  רישום האיחור וההיעדרות.

2.במידה שהאיחורים וההיעדרויות מהשיעורים נמשכים, יש לערב גורמים חוץ- קצין ביקור סדיר.

4.  תיעוד התהליך

5. הורדת הציון בהתנהגות

2. תלבושת אחידה והופעה הולמת

יש להגיע מידי יום בתלבושת האחידה :חולצה בצבעים שונים עם הדפס סמל ביה"ס,  צבע לבן- לטקסים וכן להקפיד על הופעה הולמת הכוללת:

- חולצות שאינן חושפות את הבטן.

- חולצות או מכנסיים שאינם קרועים או גזורים.

- אין להגיע בנעלי עקב, כפכפים או נעלי בית.

- אין להגיע באיפור או בציפורניים צבועות בלק.

- אין להגיע בעגיל באף/בנזמים למיניהם או בעגילים ארוכים.

- יש לאסוף את השיער לבעלי שיער ארוך.

-אין להגיע בשיער צבוע או מחומצן ולא בתספורות גלוחות למיניהן.

1.  שיחת בירור.

2.  יידוע ההורים.

3.  תיעוד.

1.  שיחת בירור

2.הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה

3.  תיעוד

1.  שיחה עם מחנכת הכיתה

2.  החלטה על תגובות נוספות ע"י צוות ביה"ס

3. במידת הצורך תגובש תכנית התערבות.

4.  תיעוד

5. הורדת ציון בהתנהגות

3. למידה

-על התלמיד להגיע עם כל הציוד הלימודי הנדרש ולהקפיד על הכנת שיעורי הבית.

- על התלמיד לקחת חלק פעיל בתהליך הלמידה המתרחש בכיתה, להקשיב ולבצע את המטלות הלימודיות הנדרשות.

- על התלמיד להקפיד להגיש עבודות במועד שייקבע מראש ע"י המורה. במקרים חריגים יש לבקש אישור לדחיית העבודה.

-על התלמיד להגיע לכל המבחנים במועדים המפורסמים בלוח המבחנים.

על התלמיד לכתוב את המבחן או את המבדק בעט כחול או שחור.

- על התלמיד לשמור על טוהר הבחינות.

1. שיחת בירור

2.תיעוד

 3.תלמיד שנעדר ביום המבחן רשאי לגשת למועד ב', על פי הפרסום בלוח המבחנים ובאישור מחנכת הכיתה ברבעון ראשון למבחן אחד בלבד וברבעון שני לשני מבחנים בלבד.

4. תלמיד לא יוכל לערער על ציון מבחן אם כתבו בעט שאיננו שחור או כחול.

5. תלמיד אשר פגע בטוהר הבחינות בדרך כלשהי תיפסל בחינתו ויקבל ציון 15. ציונו בהתנהגות ייפגע. יידוע הורים והחתמה על טופס פגיעה בטוהר הבחינות.

1. שיחת בירור עם הורי התלמיד

2. תיעוד

3. הורדת ציון בתלמידות

1. קיום ישיבה בין-מקצועית

2.גיבוש תכנית אישית לתלמיד

3. תיעוד

4. הפניית הורי התלמיד לאבחון

4.כבוד האדם

- על התלמיד להתנהג באופן נאות על פי הכללים הנהוגים בכיתה.

- על התלמיד להתנהג בהתאם להוראות הצוות החינוכי בבית הספר.

-על כל באי בית הספר להתנהג בכבוד כלפי הסובבים אותם.

1.שיחה עם התלמיד

2.  אזהרה בע"פ.

3.  תיעוד התהליך

4. יידוע ההורים

1.  שיחה עם התלמיד והוריו והחלטה על פעולה מתקנת

2.  כתיבת חוזה התנהגות החתום ע"י כל הגורמים

3. תישקל השעיה מביה"ס ו/או צעדים נוספים בהתאם לחומרת האירוע

4.  תיעוד התהליך

1.  שיחה עם התלמיד וההורים בשיתוף צוות בין-מקצועי

2.תישקל השעיה מביה"ס ו/או צעדים נוספים בהתאם לחומרת האירוע.

3. בניית תכנית אישית לתלמיד

4. ועדת משמעת

5.  תיעוד התהליך

5.אלימות פיזית

פגיעה פיזית  כלפי מורים, תלמידים, תומכי חינוך וכל אדם אחר אסורה בהחלט.

- אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא:

דחיפות, מכות, צביטות, כאפות .

 

1 . המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.

2.שיחת ברור ותיעוד

3.יידוע ההורים במכתב ובטלפון

4.פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען הזולת

 

 

1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.

2.שיחת ברור ותיעוד אירוע חריג

3.הזמנת ההורים לשיחה

4.פעולה מתקנת- התנצלות, מטלה למען הזולת

5. החלטה על תגובה הולמת בהתאם לחומרת האירוע, לרבות הרחקה

6. גיבוש תכנית אישית לתלמיד

דיון לגיבוש דרכי פעולה בצוות בין- מקצועי בית ספרי

1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.

2. שיחת ברור ותיעוד

3.הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה

4.השעיית התלמיד מביה"ס על פי טווח הימים המוגדרים בחוזר מנכ"ל באישור רכזת השכבה ומנהלת בית הספר

5.פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען הזולת

* בזמן השהייה בבית -יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת.

*  באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי.

6.יישקל שיתוף גורמים נוספים  חוץ בית ספריים בטיפול (במקרה הצורך פנייה למשטרה, על פי חוזר מנכ"ל).

7.גיבוש תכנית אישית לתלמיד

6. אלימות פיזית חמורה

אלימות שגרמה לנזק גופני או נפשי חמור,כגון: שימוש בכלי מסוכן,זריקת אבנים, אלימות של קבוצה כלפי פרט, אלימות חוזרת ונשנית ואלימות של תלמיד כלפי מורה וכל אלימות אחרת המוטלת עליה חובת דיווח על פי חוזר מנכ"ל.

1. המורה/ איש צוות  שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.

2.  שיחת ברור ותיעוד בטופס דיווח על אירוע חריג

3. התייעצות בין מקצועית  להגדרת חומרת האירוע

4.יידוע והזמנת ההורים באופן מיידי

5.הרחקת התלמיד מביה"ס,על פי טווח הימים המוגדרים בחוזר מנכ"ל

6. במקרה הצורך פנייה למשטרה, על פי חוזרי מנכ"ל

7.פגיעה מינית

פגיעה בעלת אופי מיני של תלמידים בתלמידים- אסורה בהחלט.

 

1. שיחה אישית עם היועצת ויידוע ההורים ע"י המחנכת

2.חובת דיווח לפקיד סעד או למשטרה

3.דיון והחלטות של צוות בין - מקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך, על פי חוזר מנכ"ל

1.  השעיית התלמיד על פי שיקול צוות ביה"ס ובהתאם לחוזר מנכ"ל

5. תיעוד בטופס אירוע חריג

8.אלימות מילולית

פגיעה מילולית כפי שהוגדרה ע"י הצוות החינוכי של ביה"ס אסורה בהחלט, כגון: קללות, הצקות, לעג וכדומה.

1.  המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.

2. שיחת ברור ויידוע ההורים

3. התנצלות ופעולה  מתקנת של הפוגע.

 1.המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.

2.שיחת ברור ויידוע ההורים

 3.התנצלות ועשייה  מתקנת של הפוגע.

4.תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות וכיתתיות על פי הצורך

5. תיעוד

1. במקרים חוזרים של אלימות מילולית יינקטו כל הצעדים שלעיל והתלמיד יורחק מביה"ס לאחד עד שלושה ימים, עפ"י שיקול דעת צוות בית הספר.

2. גיבוש תכנית אישית לתלמיד

3. תיעוד כאירוע חריג

9. אלימות מילולית חמורה

פגיעה מילולית כגון: השפלה, התעללות, פגיעת קבוצה בפרט, אלימות חוזרת ונשנית ופגיעת תלמיד במורה.

1.  המורה שנכח במקום  יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.

2. שיחת ברור.

3. תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות  וכיתתיות על פי הצורך

4.  הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה-  תיעוד השיחה בתיק האישי

5.השעיית התלמיד  על פי שיקול דעת ביה"ס.

6. גיבוש תכנית אישית  לתלמיד

7. תיעוד כאירוע חריג

10.חרם של קבוצה כנגד יחיד אסורה  בהחלט.

חרם או נידוי או כל מהלך חברתי, שמשמעו דחייה של ילד ובידודו בחברה אסורה בהחלט.

1. הקמת צוות בין-מקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך

2.  הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה-  תיעוד השיחה בתיק האישי

3.גיבוש תכנית אישית  לתלמיד ולכיתה

11. פגיעה ברכוש

יש לשמור על רכוש וניקיון ביה"ס ( מבנים, ריהוט, מכשירים לימודיים, מחשבים , ציוד של תלמידים, צמחיה, קישוט, שירותים ועוד).

1. שיחת ברור ותיעוד

2. יידוע ההורים

3. תשלום עבור הנזק - קנס כספי שיוגדר על ידי בעל מקצוע

4.  השעיית התלמיד, על פי שיקול דעת צוות ביה"ס.

12.שימוש בטלפונים ניידים ובערוצי תקשורת מתוקשבים.

-חל איסור מוחלט על שימוש בטלפון נייד במהלך השיעור, יש להכניס את הטלפון הנייד לילקוט כשהוא כבוי.

פניית התלמיד להוריו במקרים של מחלה או בעיה כלשהי תיעשה אך ורק בידיעת צוות ביה"ס ובאמצעות מזכירות ביה"ס.

-צילום  והקלטה באמצעות הטלפון הסלולארי אסורים בהחלט.

-אין לפגוע בכבוד חברים ובכלל, באמצעות ערוצי תקשורת מתוקשבים (SMS, ICQ,רשתות חברתיות, פורום כיתה ועוד).

ביה"ס אינו אחראי על נזק שייגרם למכשיר הטלפון- האחריות על מכשיר הטלפון הינה על התלמיד והוריו.

 

1.שיחת ברור

2.יידוע ההורים במכתב אזהרה

3. תיעוד

1. שיחת ברור

2. הזמנת ההורים לשיחה

3.הטלפון הנייד יילקח ויוחזר לתלמיד בסוף יום הלימודים.

4.תיעוד

1. הטלפון הנייד יילקח ויוחזר לאחר השיחה עם התלמיד והוריו.

2. עפ"י שיקול דעת וחומרת האירוע, תישקל השעיה מבי"ס.

3. תיעוד

           

נוהל פניית הורים

בכל בעיה יש לפנות להנהלת ביה"ס ולא לפנות לתלמיד, גם לא כדי לברר מה ארע. פניית הורה לתלמיד שאינו ילדו בדרך של איום או תקיפה אסורה בהחלט.

במידה שההורה תקף או איים לתקוף תוגש נגדו תלונה במשטרה כחוק  ותיאסר כניסתו לביה"ס.

פניית הורה לתלמיד שאינו ילדו

 

 

פניית הורה לעובד הוראה תיערך במועד שנקבע מראש. אין לשוחח עם המורה בתחילת השיעור או במהלכו, כמו כן תתקיימנה השיחות בחדר שיחות, לא במסדרונות ולא במקומות שאינם מאפשרים פרטיות. במקרה של בעיה דחופה יש לפנות למזכירות. ערוצי תקשורת פתוחים, יחסים של כבוד הדדי ומערכת כללים ברורה בין ההורים למורים- הם תנאי לשיתוף פעולה,לכן יש לשאוף תמיד להידברות ולנהל שיח באווירה חיובית וטובה.

פניית הורה לעובד

הוראה

במקרים של השגת גבול של הורים באופן המפריע לפעילות החינוכית או תוך איומים בפגיעה בתלמידים או בצוות המוסד, וזאת לאחר הודעה מתאימה של מנהל מוסד החינוך האוסרת עליהם להיכנס לתחומי המוסד,חלה חובת דיווח למשטרה או לפקיד הסעד.

השגת גבול

אבן היסוד המונחת בבסיס התפיסה החינוכית של הצוות בבית הספר היא הדיאלוג.
אנו מאמינים בשותפות בעשייה כתנאי ליצירת תחושת מוגנות,
שייכות ואקלים בית ספרי מיטבי, אנחנו מתחייבים לנהוג על פי חוקי התקנון הבית ספרי ובזאת חתימתנו:

 

 חדשות האתר
 התחבר למערכת


שכחת סיסמה?

 קישורים